HledatMapa strnek

Pbh kapky

Tvoř (v) chemii 2016 (třeba rovnou s námi....)

Rok 2016 je pryč a jaký tedy vlastně byl ???????  Tvořivýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý !!!

(trocha bilancování až do roku 2010 neuškodí)

Našich  zatím rekordních 86 akcí pro žáky všech typů škol (včetně mateřských :o) )
a veřejnost navštívilo 8180  návštěvníků !!!!!!
Odhodláte li se k nám přijít podívat v roce 2017, opět pro vás připravujeme pestrý program, tentokráte pod hlavičkou  MAGIE CHEMIE 2017.  Račte s námi zase experimentovat !


1768o.jpg

******* V roce 2016  proběhlo rekordních  86 akcí , zavzpomínejte s námi *******


PROSINEC (10)

1.12-31.12.( potrvá až do 13.2.2017) -  výstava fotografií  Nanosvět očima mikroskopů pro Klub technické mláděže při DDM Rozmarýn Litoměřice (v prostoru chodby před učebnami KTM; prosinci ca 100 návštěvníků).


5.12.-9.12.2016   Proběhne 12. ročník výstavy amaterských prací vědců ÚFCH JH s názvem "Nejen prací živ je vědec" (v Galerii 4P,  budova  ÚFCH JH, Praha 8;  vernisáž 5.12. v podvečer; výstavu celkem navštívilo ca 200 návštěvníků).

6.12. Popularizační přednáška o Jaroslavu Heyrovském seznámí  (K. Stejskalová, anotace přednášky) v rámci Chemických úterků zájemce s touto osobností - na PřF UK Praha (PřF UK, posluchárna CH2, Hlavova 8 -  od 17 hodin; 20 návštěvníků).

10.12. Cesta za Nobelovkou (4.díl) - pokračuje program sobotního experimentování pro žáky ZŠ (kurz BC) a předškoláky (kurz A) (celkem 5 sobot). Čtvrtá sobota bude  věnovaná  elektrochemii, protože  v  tomto oboru (konkrétně za objev polarografie, což je elektrochemická metoda) obdržel  Jaroslav Heyrovský před 57 lety (a to přesně na den !!!) svou Nobelovu cenu za chemii (celkem  27 dětí a žáků). Program odpoledne pokračuje přednáškou o cestě J.Heyrovského  k  NC (v sále od 13:15;)

10.12. Přednáška Jaroslav Heyrovský bádající, objevující (Dr. K.Stejskalová; určeno pro veřejnost) připomene den, kdy se udílejí Nobelovy ceny. J.Heyrovský si ji ze Stockholmu přivezl v roce 1959. (sál ÚFCH JH, začátek ve 13:15; 20 návštěvníků). )

13.12. Proběhne tradiční předání Cen Nadačního fondu J. Heyrovského  vítězům předmětových olympiád a soutěží SOČ. Oceněno bude 10 středoškolských studentů z celé ČR (pořádá každoročně NFJH u příležitosti narození J. Heyrovského - 20.12.1890; ca 70 účastníků).

13.12.- Česká televize, pořad Události  a Události komentáře -  krátká reportáž z předávání Cen NF JH 2016 (spustit zde).

14.12. (od 19 hodin)  Beseda s Dr. Martinem Ferusem na téma Jaké je to být vědcem v rámci pravidelného programu Skautského institutu s názvem Hledáme Dream Job  (přehled besed).

15.12.  Pokračuje výuka našich domoškol ve šk. roce 2016/2017  - téma dnešní dopolední výuky: Elektrochemie: elektrolýza, galvanický článek, Beketovova řada kovů.  (Experimentují žáci od 8 do 14 let, 15 žáků).

19.12. (od 16 hodin) Otevření laboratoře J. Heyrovského - zahájení spolupráce týmu PEXED ÚFCH JH s Technickým klubem mládeže při DDM Rozmarýn Litoměřice na vzdělávání dětí v přírodověných oborech (hlavně chemie), (pozvánka);  (účast 25 hostů).

LISTOPAD (9)
Celý měsíc popularizujeme ve jménu TVT AV ČR 2016    :o)

2.11. ČRo Plus, Magazín Leonardo. O ochraně památek technologiemi, které se svým týmem vyvíjí, hovoří Jiří Rathouský z Centra pro inovace ÚFCH JH (poslechnout si - běží od 11:35 minuty vysílání).


3.11. Program návštěvy pracovišť chemické fyziky ÚFCH JH pro studenty FBI VŠB -TU Ostrava: Studenti v rámci programu navštíví laboratoře laserové spektroskopie prof. Z. Zelingera a  prof. S. Civiše a  lab. klastrů doc. M. Fárníka. Informaci o vědě a výzkumu v ÚFCH JH jim zprostředkuje krátkou přednáškou Dr. K. Stejskalová (akce se zúčastnilo ca 40 VŠ studentů).


4.11. Kurz praktických měření ve F-CH  laboratořích pro studenty 2.-3. ročníku MSŠCH z Prahy 1 (v rámci řešení projektu MSŠCH r.č. 2072 - 4. kurz:  praktika I. v laboratoři klastrů; pr. II. z hmotnostní spektrometrie SIFT-MS s analýzou dechu; prak.  III.  - měření v Nanocentru: příprava a charakterizace nanočástic stříbra) (účast 14 studentů).


10.11. Od 8-19 - celodenní program Dnů otevřených dveří ÚFCH JH je již zcela rezervovaný ca 210 zájemci z několika škol. Fotogalerie na Fb ústavu.


11.11. 2x chemdidlo  "Posviť si citronem na duhu" v MŠ Letohradská Praha 7 (9-11 hodin). (účast 45 dětí a učitelek)


14.11. Program workshopu Až mě jednou potká chemie zažijí žáci 4. třídy ze ZŠ Pyšely (20 žáků+2 pedagogové).


22.11. 2x chemdidlo  "Posviť si citronem na duhu" v MŠ Meziškolská, Praha 6 (9-11 hodin, 44 dětí + 4 pedagogové).


24.11.  Pokračuje výuka našich domoškol ve šk. roce 2016/2017  - téma dnešní dopolední výuky: Víš, co jíš (cukry). (Experimentují žáci od 8 do 14 let, 15 žáků).


26.11. Cesta za Nobelovkou (3.díl) - pokračuje program sobotního experimentování pro žáky ZŠ (kurz BC) a předškoláky (kurz A) (celkem 5 sobot). Třetí sobota bude  věnovaná  stavbě elektronických obvodů se stavebnicemi Boffin... (celkem  27 přihlášených).ŘÍJEN (13)

5.10. Přednáška Jaroslav Heyrovský, bádající objevující (Dr. K. Stejskalová) - pro studenty (40 žáků) Akademického gymnázia Štěpánská Praha 1 -  u příležitosti oslav 460. výročí založení nejstaršího gymnázia ve střední Evropě, které navštěvoval v letech 1901-1909 i J.Heyrovský.


5.10.-7.10. Malou část expozice putovní výstavy Příběh kapky  (tvořenou 8 panely a polarografem z r. 1929 od firmy Nejedlý a syn) jsme naistalovali do Akademického gymnázia Štěpánská v Praze 1 k oslavě 460. výročí založení školy. Studenti tak měli možnost projít se životem a vědou Jaroslava Heyrovského (účast ca 150 studentů školy  v rámci Fy a Ch).


6.10. Zahajujeme letošní kroužek Věda není nuda pro děti a vnoučata našich věců (již sedmým rokem,  10 dětí).


8.10. Český rozhlas - pořad METEOR - jedním z příspěvků sobotního Meteoru byl i rozhovor s Martinem Ferusem na téma současného výzkumu laserovou spektroskopií vysokého rozlišení (poslechnout si).


11.10.  Program workshopu Chemie  není nuda zažijí žáci obou 9. tříd ze ZŠ Palachova ze Žďáru n. Sázavou (24 žáků, 2 pedagogové) (videožurnál Škotel č.7/2016).


11.10. Učená společnost České republik pořádá veřejnou přednášku RNDr. Martina Feruse, Ph.D. (Odd. spektroskopie ÚFCH JH), "Chemická evoluce života v pekle rané Země", budova AV ČR, m.205 a 206, začátek v 15 hodin (anotace) (účast ca 45 zájemců).


18.10. Proběhne již 3. kurz praktických měření ve F-CH  laboratořích (v rámci řešení projektu MSŠCH r.č. 2072: I. laboratoř klastrů; II. lab. hmotnostní spektrometrie, III. lab. elektronová mikroskopie) pro studenty 2. a 3. ročníku MSŠCH z Prahy 1 (15 studentů 3. ročníku + 1 pedagog).


18.10. Na semináři pro učitele organizovaném MSŠCH v Praze 1 (v rámci řešení projektu MSŠCH r.č. 1015)  přednese Věra Mansfeldová přednášku o aplikačních výsledcích VaV - "Jára Cimrman, pozdě chodící aneb teď, teď, teď  tu byl..." (30 účastníků: pedagogové ZŠ a SŠ a studenti SŠ).


18.10. Martin Ferus z Odd. spektroskopie bude hostem Chemických úterků na Přf UK  a přednese svou přednášku Alchymie cizích světů (PřF UK, posluchárna CH2, Hlavova 8 -  od 17 hodin; ca 35 účastníků).


20.10. Přednáška Dr. P. Eliášové  v ÚPT AV ČR v Brně na téma Tajemný svět zeolitů v rámci programu nazvaného Spolupráce dvou Českých hlav (P. Eliášová z ÚFCH JH - ČH Doctorandus 2014 a I. Mullerova, ředitelka ÚPT - ČH  za inovace 2013) (tisková zpráva).


20.10. Zahajujeme výuku 2016/2017 pro "naše" domoškoly - pokračujeme druhým rokem v jejich  přírodovědném vzdělávaní (žáci od 8 do 14 let, 12 žáků).


22.10. Cesta za Nobelovkou (2. díl) - pokračuje program sobotního experimentování pro žáky ZŠ (kurz BC) a předškoláky (kurz A) (celkem 5 sobot). Druhá sobota bude  věnovaná  separacím čili oddělování látek ze směsi ..(celkem  25 prihlášených).


23.10. Mediální výstup - Česká televize - 23.10.2016 - ČT24 (Věda 24 premiéra v 18:30). Lithiové baterie. Profesor Ladislav Kavan, který v rámci popularizace naší Va V často přednáší o nových typech baterií, na jejichž vývoji se se svým týmem v ústavu podílí, v krátkém rozhovoru o využití lithia v akumulátorech (spustit reportáž).

ZÁŘÍ (6)

2.9.-16.9. Program dvoutýdenních odborných praxí absolvují (v laboratořích katalýzy a elektrochemie) 3 studenti MSŠCH Praha 1 ( 3. ročník).


16.9. - od 10:45 - dopolední program návštěvy  ÚFCH JH, pro seniory Domu ROSA v rámci kulturních vycházek Prahou. V popularizační přednášce (K. Stejskalová - anotace přednášky) a prohlídce plastiky Praha polarografická zdobící vestibul se seznámí s osobností Jaroslava Heyrovského a  polarografií oceněnou Nobelovou cenou za chemii (1959) (účast 7 osob).


20.9. Program Den (s) vědcem 2016 pro M-F seminář (12 žáků+2 pedagogové) z Reálného gymnázia a ZŠ města Prostějova (program přednášek a ukázek praktických měření v laboratořích po skupinách studentů).


24.9. Cesta za Nobelovkou (1. díl) - program sobotního experimentování pro žáky ZŠ (kurz BC) a předškoláky (kurz A) (celkem 5 sobot). První sobota bude  věnovaná  chemickým látkám (kyseliny, zásady), jejich odhalování a k čemu jsou nám dobré v běžném životě ...(celkem  25 přihlášených - fotogalerie).


30.9. od 18 hodin, Velká aula Karolina  UK v Praze - Alumni sraz 2016 Společné inspirace vědy a hudby: Jaroslav Heyrovský a Praha. V každoročním programu věnovaném úzkému vztahu vědy a umění letos vystoupí Květa Stejskalová a Jiří Barek (téma J. Heyrovský a jeho aktivní vztah k  hudbě) a Jaroslav Svěcený spolu s Miloslavem Klausem, kteří budou interpretovat výběr skladeb pro housle a kytaru ilustrujících téma J. Heyrovský a hudba (program). (ca 260 účastníků; fotogalerie večera)


30.9. 6 našich vědců (K. Stejskalová, F. Ferus, J. Rathouský, P. Kubelík, M. Klusáčková, M. Zlámalová) zaregistrovalo, tj. vypsalo, 6 témat pro stáže středoškoláků v Otevřené vědě 2017 (v oborech Ch či Fy). Od poloviny října se budou moci středoškoláci či vysokoškoláci hlásit na desítky  nabízených stáží  projektu AV ČR Otevřená věda.

SRPEN (2)

15.-17.8.- Letní nanoškola TEACHER 2016 (účast 10 pedagogů ze SŠ a ZŠ z Prahy a okolí; fotogalerie školy).


22.-26.8. - Letní NANOškola 2016 pro SŠ studenty  (účast 23 studentů z celé ČR; fotogalerie školy).


ČERVEN (12)

1.6. - Slavnostní předávání maturitních vysvědčení pro žáky Gymnázia Litoměřická Praha 9 za přítomnosti rodičů a ostatních hostů (160 účastníků vč. žáků a pedagogů).


2.6. - 2 x W "Až mě jednou potká chemie", ZŠ (žáci 5. tříd) O. Chlupa z Prahy 5 (46 žáků, 2 učitelé).


6.6. - Kurz praktických měření ve F-CH  laboratořích pro studenty MSŠCH z Prahy 1 (2. kurz, 14 žáků; v rámci řešení projektu MSŠCH r.č. 2072).


7.6.- 3 xW Chemie není nuda pro žáky 3 tříd ze ZŠ Všenory (ve škole, 45 žáků, 5 učitelů).


9.6.- 2 x W "Až mě jednou potká chemie", ZŠ (žáci 6. tříd) O. Chlupa z Prahy 5 (47 žáků, 2 učitelky).


11.6. Muzejní noc 2016 - Výstava Příběh kapky instalována na PřF UK (Albertov 6, 1.patro). Mezi 19.00 hodinou a 01.00 v noci proběhly (po půlhodinách) komentované prohlídky expozice (K.Stejskalová) - návštěvnost: 10 prohlídek vyslechlo okolo 150 lidí, ostatní návštěvníci  expozice  mimo komentované prohlídky - ca 250 osob.

Výstava trvala do 17.6. a bylo   možno ji navštívit (Po-Pá) od 9 do do 18 hodin (celkový počet návštěvníků výstavy včetně Muzejní noci - ca 800).


13.6. - Workshop Chemie není nuda pro ZŠ Litvínovská 500, Praha 9 - 8.A (14 žáků, 1 pedagog)


14.6.- Chemdidlo Posviť si citronem na duhu pro předškoláky MŠ Sluníčko (ul. Gen.Janouška) z Prahy 9-Černý Most (36 dětí a 4 učitelky).


16.6. - Workshop Chemie není nuda pro ZŠ Litvínovská 500, Praha 9 - 8.B. (15 žáků, 1 pedagog)


16.6.-29.6. - odborné praxe 2 studentů 3. ročníku MSŠCH Praha 1 v laboratořích týmu molekulární elektrochemie.


17.6. - žáci z několika domoškol zažijí svůj letošní poslední workshop (dvojitý) plný experimentování v rámci výuky chemie a fyziky realizované našim popularizačním týmem PEXED z ÚFCH J. Heyrovského,  Dny (s) Marťanem - IV. díl (11 žáků).


21.6.- 3x chemdidlo Posviť si citronem na duhu pro 1.-4.třídu MŠ ZŠ L.Očenáška Dolní Bělá (Plzeňsko, ve škole, 77 žáků a 4 učitelé).

KVĚTEN (6)

3.5. -  Workshop Chemie není nuda pro ZŠ Všenory.


4.5. - Workshop Chemie není nuda pro ZŠ Vinoř.


10.-11.5.- Mezinárodní konference "Seminář studentů ÚFCH JH 2015" v  KC AV ČR Liblice


16.5.-27.5.- Odborná praxe studenta (G. Janovský) 3.ročníku  SPŠCHG Ak. Heyrovského z Ostravy v laboratoři klastů, školitel Dr. M. Fárník.


19.-21.5. (10-18 hodin) náš stánek Věda není nuda na Veletrhu vědy AVČR v Letňanech (3 dny). Naším stánkem prošlo a zastavilo se při experimentování s našimi lektory ca 1 500 zájemců, tj. každý desátý účastník třídenního veletrhu !!!!) )


23.5. - Kurz praktických měření ve F-CH  laboratořích pro studenty 3. ročníku MSŠCH z Prahy 1 (1. kurz:  praktika z I. elektronové mikroskopie; II. mikroskopie atomárních sil; III. fotoelektronové spektroskopie   absolvovalo 14 účastníků; v rámci řešení projektu MSŠCH r.č. 2072).

DUBEN (11)

1.4.

22.4. Žáci z několika domoškol zažijí svůj pátý  a šestý workshop plný experimentování v rámci výuky chemie a fyziky realizované našim popularizačním týmem PEXED z ÚFCH J. Heyrovského,  Dny (s) Marťanem - II. a III. díl  (12+12  účastníků)


 4.4

11.4.

18.4.

25.4. Celkem 8 chemických divadel Posviť si citronem na duhu pro  děti z  MŠ Bojasova Praha 8 (celkem 210 dětí s pedagogy).


5.4. Den (s) vědcem, program pro 50 účastníků ze tří SŠ, organizuje  Slezského gymnázium v Opavě (celý den)


7.4. - Workshop Chemie není nuda pro žáky ZŠ (5.-9. třída), domoškoly z Prahy (20 žáků s rodiči).


7.4. Přednáška Radky Máchové o akrobatickém létání zakončující její výstavu fotografií Posedlost létáním  (účast 70 osob).


13.4. Vyhlášení Cen SCIAP 2015 za polularizaci: Náš projekt "Experimentuji, tedy jsem 2015" obsadil 2. místo  (ze 14 prihlášených, v kategorii Ostatní projekty) další dva naše přihlášené projekty (Posviť si citronem na duhu a Galerie 4P) skončily ve svých kategoriích (kat. Akce a kat. Nový počin) každý na 4. místě !!!!!


19.4.- Komentované prohlídky výstavy Příběh kapky ve Zlíně - Den (s) Nobelistou (navštívilo ca 150 studentů s pedagogy- leták)BŘEZEN (6)

1.3. - 2x chemické divadlo v MŠ Jinočany (40 dětí)


2.3. Český rozhlas - Magazín Leonardo - Čeká nás doba grafénová - v rozhovoru T. Štastné s Otakarem Frankem se posluchač zase něco více dozví o grafenu a jeho využití v elektronických součástkách (poslechnout si).


9.3.-25.4. - 20. výstava Příběh kapky - FT Univerzity T. Bati Zlín (v prostorách Laboratorního centra LCFT; zahájení vernisáží 16.3.  v podvečer -  účast ca 30 hostů; fotogalerie expozice); celkový počet návštěvníků výstavy ve Zlíně- 1000)


15.3. -  3x chemický  workshop v ZŠ Komenského v Náchodě Chemie není nuda  (7.D, 8.D a 9.D třída -  celkem 75 žáků s pedagogy).


29.3. Popularizační přednášku s fotografiemi o cestě po Srí Lance přednesla studentka Kateřina Jurková (účast 25 návštěvníků).


30.3. Program SŠ  "Seznamuejme se s vědou"  pro 4. ročník oboru Analýza potravin, žáci SPŠPT a VOŠES Praha 2 (půl dne, 11 účastníků)


ÚNOR (6)


16.2.- 3 chemická divadla v ZŠ Litvínovská 500 Praha 9 (4. A, 4.B a 4.C - 65 žáků s pedagogy)


23.2. - 2 chemická divadla v ZŠ Litvínovská 500 Praha 9 (3. A a 3.C - 50 žáků)


25.2. - 2 chemická divadla v MŠ Duha Praha 5 Košíře (50 žáků)


23.2.- Posedlost létáním - přednáška a vernisáž výstavy fotografií paní Radky Máchové, letecké akrobatky (v rámci programu výstav popularizujících vědu a techniku, v Galerii 4P v budově ÚFCH JH; 85 účastníků).


23.2-7.4. Výstava fotografií Radky Máchové Posedlost létáním (celkový počet návštěvníků - ca 300)


26.2. - žáci z několika domoškol zažijí svůj čtvrtý workshop plný experimentování v rámci výuky chemie a fyziky realizované našim popularizačním týmem PEXED z ÚFCH J. Heyrovského, dnes celý den a to na téma  Den (s) Marťanem- I.díl:  příprava  mise (15 účastníků)


LEDEN (5)

13.1.- 4.3. Putovní výstava (19. expozice) Příběh kapky v Gymnáziu Uherské Hradiště - 12.1. vernisáž s přednáškou o J.Heyrovském (výstavu celkem navštívilo 1415 zájemců).


13.1. chemický workshop Chemie není nuda pro žáky ZŠ Dolní Břežany (20 žáků).


13.1. ČRo Dvojka - Magazín Leonardo - jedním z témat magazínu, který připravila Tereza Burianová, je představení knihy Osobní knihovna Jaroslava Heyrovského, která měla v prosinci svůj křest. Jaký měl Jaroslav Heyrovský vztah ke knihám....na tuto otázku odpovídá Květa Stejskalová (poslechnout si).


22.1. -  výuka dětí z domoškol - workshop na téma Co není kyselé, je ?????? (čili poznáváme kyseliny a zásady, 8 žáků.)


1.1. - V lednu byly zájeny nové celoroční stáže našich středoškolských stážistů v projektu AV ČR Otevřená věda 2016 (4 stáže).
AKTUALITY

11.4.2024 - Harmonogram akcí roku 2024- vzděláváme naplno, duben jede rekordních 22 akcí...

Pedagogové, kteří koncem roku neváhali a objednali své programy, jsou již v našem harm

19.2.2024 - Program "Věda podle vzoru žena" měl své navštěvnice i návštěvníky (fotogalerie).

Již podruhé jsme uspořádali program komorního Dne otevřených dveří v rámci Mezinár

4.1.2024 - Startuje 5 stáží v projektu Otevřená věda

Projekt Otevřená věda je tu s námi již od roku 2005. Našimi laboratořemi  tak mělo m

3.1.2024 - V sobotu 20.ledna spouštíme nové kurzy chemie Cesta za Nobelovkou

21.12.2023 - Štastný nový rok 2024
Rok 2023 se blíží ku svému konci a nám tedy končí náš roční harmonogram "Chemie v nás".<

stav fyzikln chemie J. Heyrovskho AV R

Hlavní strana | O projektu | Aktuality | Chemie je krásná | Archiv akcí | Otevřená věda | Stáže v laboratořích | Seminář studentů | Virtuální exkurse | Programy pro SŠ | Programy pro ZŠ | Pro pedagogy | Letní školy | Galerie 4P | Týden vědy | Toulky historií | Kontakt | Projektový tým


Webdesign©2024 Hana Francov - FlexyWEB TOPlist