HledatMapa strnek

Pbh kapky

MagIE ChemIE 2017

Máme již vyčíselný rok 2017:
90 !!!  programů navštívilo  7830 návštěvníků !!!
2017-prehled-PEXED.jpg
Níže si projděte rekapitulaci uplynulého roku měsíc po měsící
od prosince až po leden 2017 ...
PROSINEC  (7)

4.-8.12.2017 - Výstava  "Nejen prací živ je vědec" (prostory Galerie 4P v  přízemí ÚFCH JH; návštěvnost 250 lidí).


5.12.2017 - Program "Den (s) vědcem" pro 50 žáků 2. ročníku Gymnázia z Vlašimi (celý den, přednášky, exkurse) (tým PEXED).


7.12.2017 - Program  pro MSŠCH - Dnes učí odborník z praxe - díl I.- výuka chemie (Dr. K. Stejskalová, v 1. ročníku) v rámci spolupráce v projektu MSŠCH z Prahy 1  "ŠABLONY SŠ" . V projektu budeme spolupracovat  v hodinách chemie, ve šk. roce 2017/2018 (výuka pro 18 žáků).


11.12.2017 - program praktik a přednášek pro studenty Gymnázia Mozartova z Pardubic, Den (s) vědcem (16 studentů, 2 pedagogové). Zajišťuje tým PEXED ve spolupráci s NIDV MŠMT a talentcentrem UTesla Pardubice.


14.12.2017- mediální výstup - pořad ČT Studio 6, "Ocenění pro talentované studenty" - rozhovory k udílení cen NF JH 2017 (účast Dr. K.Stejskalové za ÚFCH JH a NFJH. Archiv ČT, spustit).


14.12.2017 - Slavnostní předání Cen NF J. Heyrovského za rok 2017- 11 laureátům předmětových olympiád a SOČ (organizuje NFJH spolu s  ÚFCH JH a NIDV MŠMT; účast 60 hostů).


21.12.2017 - Pokračuje výuka žáků domoškol experimentem (chemie a fyzika; 15 žáků a 5 rodičů, 1x měsíčně, od 9 do 12 hodin)  (zajišťuje Dr. K.Stejskalová).

LISTOPAD  (12) - celý ve znamení  TVT 2017

1.11.2017 - Den (s) vědcem - návštěva studentů chemického semináře ze 4. ročníků z Jeronýmova Gymnázia v Liberci.  Na programu mají dopolední praktická měření v laboratořích a odpolední exkurse na další pracoviště (zajišťuje tým PEXED, návštěvnost 15 studentů - výběr ze 2. ročníků.


2.11.2017 - Den (s) vědcem - návštěva studentů bakalářského studia VŠB TU Ostrava (ca 30 studentů). Po úvodní přednášce představující ÚFCH JH a VaV našich vědců (Dr. K.Stejskalová) studenti navštíví vybrané laboratoře oboru chemické fyziky (Dr. Z. Zelinger).


9.11.2017 - Exkurzní odpoledne si rezervovala skupina studentů sexty z Arcibiskupského gymnázia z Prahy (chemický seminář). Nabídneme  návštěvu několika F-CH laboratoří (zajišťuje tým PEXED, návštěvnost 20 žáků).


9.11.2017- začátek ve 13:20, v rámci TVT 2017 přednese prof. L. Kavan přednášku pro veřejnost na téma "Nanotechnologie pro ukládání energie: Li-baterie" (budova AVČR m. 206 - rezervace, návštěvnost ca 40 zájemců).


10.11.2017- Den otevřených dveří ÚFCH JH -  máme připraven tradiční pestrý  program 3 dopoledních přednášek a celodenních exkursí (vždy v trvání 1 hodiny, návštěva výběru 3 pracovišť). Reservace nutná - zde (zajišťuje tým PEXED, návštěvnost 190 zájemců).


13.11.2017 - Vidím, sahám, vnímám - čtvrtý den praktik v našich laboratořích absolvují vybraní studenti 2. a 3. ročníku MSŠCH z Prahy 1 (v rámci řešení projektu "Žák střední školy v týmu vědecké instituce: praktickou výukou k vyšší uplatnitelnosti absolventa na trhu práce") (zajišťuje tým PEXED, návštěvnost 17 zájemců).


15.11.2017 - Dr. K. Stejskalová  přednesla dvě přednášky o J. Heyrovském (polarografii a Nobelově ceně) ca 90 studentům  z Gy Bílikova a SPŠCH Bratislava, v rámci spolupráce s MZV- Velvyslanectvím ČR v  Bratislavě. 


22.11. 2017 -  Program  Dnes učí odborník z praxe - díl I.- výuka chemie (Dr. K. Stejskalová, v 1. ročníku, 28 žáků) a fyziky (Dr. O. Votava, 12 žáků Fy semináře 4. ročník)  žáků BiGy Žďár n. Sázavou v rámci spolupráce v projektu gymnázia "ŠABLONY SŠ" (tj. proj.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0006583- "Zlepšení kvality vzdělávání na BiGy"). V projektu budeme spolupracovat několika Ch a Fy výukovými bloky ve šk. roce 2017/2018.


23.11. 2017 - Popularizační přednášku o analýze dechu hmotnostní spektrometrií a s tím spojeným rozpoznáváním chorob z lidského  dechu přednese studentům z Ústecka (v projektu 100 vědců do škol)  prof. Patrik Španěl (70 studentů z  gymnázií).


23.11.2017 - pokračuje výuka žáků domoškol experimentem (chemie a fyzika; 15 žáků, 5 rodičů, 1x měsíčně, od 9 do 12 hodin)  (zajišťuje Dr. K.Stejskalová).


29.11. 2017 - 2 chemické workshopy pro žáky ZŠ (50 účastníků) z Pardubicka: ZŠ Na rovině Třebosice a ZŠ Řečany n. Labem (Školní ul.).  Realizuje tým PEXED pro vzdělávací centrum UTesla, o.s. Pardubice)


30.11. 2017 - Den (s) vědcem - návštěva studentů septimy z Gymnázia J.S. Machara z Brandýsa nad Labem. Na programu mají dopolední chemický workshop (téma bílkoviny) a odpolední přednášku a exurse do laboratoří (zajišťuje tým PEXED, 30 žáků 2 pedagogové).

ŘÍJEN  (7)

3.10.2017 -  Workshop Chemie není nuda pro deváťáky ze ZŠ Palachova ze Žďáru nad Sázavou (zúčastnilo se 26 žáků a 2 pedagožky) (zajišťuje tým PEXED)..


7.- 8.10.2017 - Workshop pro veřejnost s názvem Na hranici Země a vesmíru, který proběhne v prostorách Hvězdárny a radioklubu lázeňského města Karlovy Vary o.p.s. (Hvězdárna Františka Krejčího Karlovy Vary) připravil v rámci svého projektu  v programu Regionální spolupráce krajů a ústavů Akademie věd ČR v roce 2017  Dr. Petr Kubelík (Odd. spektroskopie). Program.¨


12.10. - pokračuje výuka žáků domoškol experimentem (chemie a fyzika; 15 žáků, 1x měsíčně, od 9 do 12 hodin). Dnešní téma výuky: v teorii pokračujeme stavbou atomu a v experimentech dalšími typy reakcí (podvojná záměna a vytěsňovací reakce) (zajišťuje Dr. K.Stejskalová).


18.10.2017 - Vidím, sahám, vnímám - druhý den praktik v našich laboratořích absolvují vybraní studenti 2. a 3. ročníku MSŠCH z Prahy 1 (v rámci řešení projektu "Žák střední školy v týmu vědecké instituce: praktickou výukou k vyšší uplatnitelnosti absolventa na trhu práce") (zajišťuje tým PEXED).


19.10.- Program chemického workshopu Chemie není nuda navštíví třicítka studentů kvarty z Gymnázia v  Jihlavě (zajišťuje tým PEXED).


19.10. od 18 hodin - Cafe Nobel  (v Planetáriu Teplice) -   Dr. Martin Ferus  přednese přednášku Alchymie cizích světů představující výzkum týmu, ve kterém v ÚFCH JH pracuje.


25.10.2017 -  Vidím, sahám, vnímám - třetí den praktik v našich laboratořích absolvují vybraní studenti 2. a 3. ročníku MSŠCH z Prahy 1 (v rámci řešení projektu "Žák střední školy v týmu vědecké instituce: praktickou výukou k vyšší uplatnitelnosti absolventa na trhu práce") (zajišťuje tým PEXED).ZÁŘI  (6)

12.9.-20.10. 2017 -  Vernisáž (12.9.) výstavy Věda a umění/umění a věda v Galerii 4P. Připravil Svatopluk Civiš, vědec v Odd. spektroskopie (více o výstavě). Výstava potrvá do 20. října 2017 (video z vernisáže).


14.9.20017 -  KOnference o ROzpoznání NAnadání (KORONA 2017) v Brně. Projekt Otevřená věda AV ČR  a aktivity ÚFCH JH v něm i mimo něj  (dlouhodobá práce týmu PEXED s talentovanými studenty a žáky) představí ve svém krátkém vystoupení a  posteru K. Stejskalová (program konference) (ca 100 účastníků konference).


21.9.2017 -  Zahajujeme třetí rok výuky žáků domoškol experimentem (chemie a fyzika; 15 žáků, 1x měsíčně, od 9 do 12 hodin). Zahajujeme: v teorii  tématem Atom a v experimentech 2 typy reakcí (syntéza a analýza) (zajišťuje Dr. K.Stejskalová).


21.9.2017 - Zahajujeme  chemický kroužek Věda není nuda pro žáky ZŠ (2.-5. třída).

Bližší info k přihláškám (celkem pro 10-12 zájemců) (zajišťuje Dr. K.Stejskalová).


22. – 24. září 2017 - Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. a Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. pořádají  v rámci projektu regionální spolupráce řešitele Dr. M.Feruse ("Rozvoj pozorování a spektroskopie meteorů a meteoritů") konferenci "Od studia meteorů k chemii meziplanetární hmoty a vzniku života". Určeno pro  studenty VŠ, zájemce  z veřejnosti včetně studentů SŠ či žáků ZŠ  (navštivte fotogalerii a článek představující konferenci).


26.9.2017 -  Den (s) vědcem pro 23 studentů sexty z Jeronýmova Gymnázia z Liberce (+ 2 pedagogové). Na programu byly dvě popularizační odborné přednášky a exkurse do několika laboratoří ústavu (krátké ohlédnutí za návštěvou na stránce gymnázia) (zajišťuje tým PEXED).


SRPEN  (5)

17.8.2017 - Jednodenní kurz experimentální výuky chemie pro SŠ pedagogy, v rámci Letního vědeckého kempu 2017 (společně projekt Otevřená věda AV ČR  a Amgen Teach VŠCHT), realizujeme pro desítku pedagogů ve středisku Bartošova Pec - Ondříkovice (tým PEXED).


14.-20.8.2017 - týdenní stáž pod hlavičkou projektu Letní Otevřená věda AV ČR absolvovala pod vedením Dr. Martina Feruse  (Odd. spektroskopie) žákyně 9. ročníku ZŠ z Brna Alexandra Rosenbergerová, v rámci jejího působení v projektu pro nadané žáky ZŠ a SŠ Talnet NIDV MŠMT.


21.-25.8.2017-  tradiční srpnovou týdenní letní školu NANOškola 2017 navštívi 30 středoškoláků z ca 20 škol z celé ČR (zajišťuje tým PEXED v  rámci projektu MŠMT r.č.0010/7/NAD/2017).


23.8. 2017 - Jednodenní kurz, jak experimentovat v rámci mimoškolních aktivit se žáky 1. stupně,  pro ZŠ pedagogy, v rámci týdne s projektem Otevřená věda pedagogům, realizujeme pro desítku pedagogů ve středisku Bartošova Pec - Ondříkovice (tým PEXED).


28.8. a 29.8.2017 -  Na dvě dopoledne  k nám  ještě zaskočí experimentovat desítka žáků z kurzu C letošního sobotního programu Cesta za Nobelovkou. Máme připraveny  4 dvouhodinové experimenty v naší učebně s lektory týmu PEXED.


ČERVENEC  (1)

4.7.2017 -  Elektrochemii svou několikahodinovou přednáškou přijel představit ca 50 účastníkům soustředění LOS Běstvina 2017  profesor Jiří Ludvík, Odd. molekulární elektrochemie ÚFCH JH, náš letitý výkonný přednášející a lektor středoškolských stáží (ať v projektech Otevřené vědy AV ČR, či v našem projektu Tři nástroje).

ČERVEN  (12)

1.-28.6.2017 - putovní výstava Příběh  kapky (již 24. expozice) zavítala  do prostor nové Knihovny chemie PřF UK Praha (Albertov). Návštěvnost výstavy (včetně Muzejní noci a doprovodných programů byla  ca 1000 zájemců).


2.6.2017 - Program Den (s) vědcem pro žáky Gymnázia J. Kainara z Hlučína a žáky 3 ZŠ z Hlučínska (zapojeni v projektu EMISE). Celodenní program přenášek, praktik a workshopů navštívilo 45 žáků s pedagogy.


8.-10.6. - náš ústavní stánek  na Veletrhu vědy 2017 v Letňanech (organizuje projekt Otevřená věda AV ČR) navštívilo téměř 1500 zájemců.


6., 13. a  20.6 2017 -  celkem 12 komentovaných prohlídek v rámci programu Dny chemie s Nobelistou (společně uspořádala Knihovna chemie PřF UK a ÚFCH JH - výstava Příběh kapky)  navštívilo 180 středoškoláků s pedagogy z 12 různých škol z celé ČR (přednesla K. Stejskalová).


14.6.2017 -  Vidím, sahám, vnímám - první z cyklu 4 praktických měření v laboratořích. Každý kurz navštíví  15 vybraných žáků ze 3. ročníků MSŠCH Praha, kteří absolvují, rozděleni do 3 skupin, praktika v jedné ze tří vybraných laboratoří. Pořádáme v rámci společně řešeného vzdělávacího projektu "Žák střední školy v týmu vědecké instituce: praktickou výukou k vyšší uplatnitelnosti absolventa na trhu práce".  Dnes za účasti laboratoří: AFM mikroskopie (Dr. P. Janda); Mikroskopie rastrovacím elektronovým mikroskopem (Mgr. M. Bouša); Příprava a charakterizace nanočástic stříbra  (L. Šimaňok).


16.6.2017 - Workshop Chemie není nuda navštívilo 19 žáků (a 2 pedagožky) 7. ročníku z 15. ZŠ z Plzně.


22.6.2017 - pokračuje dopolední výuka žáků domoškol, dnes opáčko, protože končíme školní rok. Děti laborovali na 4 stanovištích (realizuje tým PEXED; účast 12 žáků).


23.6.2017 - Workshop Chemie není nuda navštívilo 22 žáků (a 2 pedagožky) 8. ročníku z 15. ZŠ z Plzně.


24.6. 2017 -  poslední letošní sobotní kurz experimentování Cesta za nobelovkou  navštíví děti a žáci (MŠ a ZŠ), téma cukry a jejich analýza v potravinách (realizuje tým PEXED; 37 dětí).


27.6.2017-  Poslední letošní workshop  Chemie není nuda v TKM DDM Litoměřice navštívilo 15 žáků ZŠ (výběr ze 7 až 9. ročníků).

KVĚTEN  (9)

2.5.2017 - workshopy Chemie není nuda navštíví gymnazisté (kvarta) z Gymnázia J.Heyrovského z Prahy 5  (realizuje tým PEXED; účast 20 žáků se 2 pedagogy).


9.-10.5. - tradiční každoroční konferenci našich studentů Seminář studentů ÚFCH JH navštívilo ca 40 studentů a vědců (23 prezentujících studentů).


20.5. 2017 -  čtvrtý letošní sobotní kurz experimentování Cesta za nobelovkou  navštíví děti a žáci (MŠ a ZŠ), téma chromatografie. (realizuje tým PEXED; 37 dětí).


22.5.2017 -  2 chemická divadélka Posviť si citronem na duhu navštíví předškoláci z CMŠ z Prahy - Kamýk (45 návštěvníků).  Realizuje K.Stejskalová.


23.5.2017- Návštěva dětí z přírodovědného  kroužku DDM Spirála Praha 8 (1. stupeň ZŠ, účast 10 dětí). Zaexperimentují si s námi v naší učebně, ukážeme jim krásy chemie....(realizuje tým PEXED).


24.5.2017 -  Vernisáž výstavy fotografií fyzika Milana Řípy "Po zeleném ostrově na modrém kole"- v Galerii 4P. V rámci vernisáže proběhla přednáška autora k putování kolmo po Novém Zélandu (1500 km :o) ) (Realizuje Galerie 4P), 40 návštěvníků.


25.5.-.14.7. - Galerie 4P: Výstava Po zeleném ostrově na modrém kole (fotografie Milana Řípy, ca 250 návštěvníků).


25.5.2017 - pokračuje dopolední výuka žáků domoškol, dnes na téma chromatografie listových barviv (realizuje tým PEXED; účast 12 žáků).


25.5.2017 - Slavnostní předání maturitních vysvědčení maturantům z Gymnázia Litoměřická z Prahy 9. Chodí k nám každoročně, pořádáme v sále Rudolfa Brdičky (účast celkem 250 žáků, rodičů, pedagogů aj. hostů).

DUBEN  (8)

6.4. 2017 -  2 chemická divadélka Posviť si citronem na duhu navštíví předškoláci z MŠ Dolákova Praha 8.  Realizuje K.Stejskalová (40 dětí + 3 učitelky).


10.4. 2017 -  další 2 chemická divadélka Posviť si citronem na duhu navštíví další děti z MŠ Dolákova Praha 8 (45 zájemců).  Realizuje K.Stejskalová.


13.4.-25.5.2017 - plakátová část putovní výstavy Příběh  kapky (již 23. expozice) zavítá  do prostor Technického klubu mládeže při DDM Litoměřice. Připravila  K. Stejskalová a M. Heyrovský, návštěvnost ca 400 nájemců.


20.4.2017 - finále soutěže Bystré hlavy pořádané Goethe Institutem v Praze se zúčastníme prostřednictvím Dr. K. Stejskalové, která zasedá v komisi soutěže středoškolských prací (za chemii; účast ca 35 hostů).


21.4.2017 -  workshop Chemie není nuda navštíví deváťáci ze dvou tříd ZŠ Brigádníků z Prahy 4 (realizuje tým PEXED; účast 25 žáků se 3 pedagogy).


22.4. 2017 -  třetí letošní sobotní kurz experimentování Cesta za nobelovkou  navštíví děti a žáci (MŠ a ZŠ). AA - Aprílová sobota bude plná alchymistického pokusování... (realizuje tým PEXED; 37 dětí).


26.4.2017 - 3 workshopy na téma Bílkoviny proběhnou pro žáky pozvaných ZŠ škol z Litoměřic (v TKM DDM Litoměřice) (realizuje tým PEXED; účast 52 žáků a 3 pedagogové)..


27.4.2017 -  pokračuje dopolední výuka žáků domoškol v tématu Uhlovodíky a jejich deriváty (realizuje tým PEXED; účast 10 žáků).

BŘEZEN  (10)
6.3. 2017- workshop pro páťáky ze ZŠ Meteorologická z Prahy 4 na téma Až mně jednou potká chemie (účast 22 žáků, 2 pedagogové; fotogalerie pořízená pí učitelkou; náš Fb).

14.3. 2017 -  2 chemická divadélka Posviť si citronem na duhu navštíví předškoláci v MŠ Jinočany.  Realizuje K.Stejskalová (účast 32 žáků a 3 pedagogů).

15.3.-11.4.2017 - Putovní výstava Příběh  kapky (již 22. expozice) zavítá na měsíc do Gymnázia a SOŠPg Jeronýmova v Liberci. Připravila  K. Stejskalová a M. Heyrovský (výstavu navštívilo ca 900 žáků, pedagogů a zájemců z veřejnosti).


16.3. Pokračuje výuka našich domoškol ve šk. roce 2016/2017  - téma dnešní dopolední výuky: Důkaz vitamínu C a zase kousek názvosloví uhovodíků...  (Experimentují žáci od 8 do 14 let, 12 žáků). Realizuje K.Stejskalová.


16.3. 2017 - Hvězdárna Brno, přednáška Dr. Martina Feruse na téma "Chemie vzniku života aneb O pekle na Zemi" (pro 180 návštěvníků; sleduj zde).


18.3. 2017 - zahájíme druhé pololetí sobotních experimentálních kursů Cesta za Nobelovkou. kurz A (16 dětí, 5-7 let), kurz B (11 dětí, 8-11 let) akurz C (9 žáků, 12-15 let). Více viz -stránka programu. Březnový kurz se ponese ve jménu Hustoty (účast 36 žáků).


20.3.2017 -   celodenní program pro tercii z Gymnázia J.S.Machara Brandýs nad Labem- worskhop Chemie není nuda, exkruse do nanocentra a program Marťan, aneb dá se přežít na Marsu ? Ano - se znalostmi z hodin chemie a  fyziky :o)  (účast 30 žáků a 2 pedagogů).


24.3. 2017 -  Ve spolupráci s MSŠCH z Prahy 1 pořádáme ekurzi pro turecké studenty (v rámci jejich společného zahraničního  projektu). Program v angličtině zahrnoval návštěvu 3 F-CH laboratoří, počet účastníků 15.


27.3.2017 - Den s Jaroslavem Heyrovským (přednáška pro pedagogy a komentované prohlídky pro žáky školy) v prostoru výstavy Příběh kapky  v Liberci, k připomenutí 50. výročí umrtí J.Heyrovského (20.12.1890 - 27.3.1967). (30 účastníků; realizuje K. Stejskalová).


28.3. Den s Jaroslavem Heyrovským - 2 přednášky (od 9:30 a 11 hodin) pro žáky  Gymnázia J.Heyrovského z Prahy 13. Realizuje K.Stejskalová. (230 účastníků z několik a tříd).


ÚNOR (6)

7.2. 2017 - Dvě chemdidla Posviť si citronem na duhu zažijí předškoláci MŠ Duha z Prahy Košíř. Realizuje K.Stejskalová (účast 34 dětí, 4 učitelky).


11.2.2017 - Objevitelský den na Bigy Žďár n.Sázavou - zapojili jsme se naší sérií workshopů na téma Přírodní látky (tj. bílkoviny a cukry plné COHN...), program pro 24 žáků ZŠ v laboratoři v BIGY Žďár n. Sázavou. Realizuje tým PEXED (celková účast 63 žáků, desítka lektorů).


14.2.2017- Jedeme (klasika :o) ) 2 série 100 minutových workshopů Chemie není nuda pro žáky 6.-9.tříd ze dvou ZŠ v TKM DDM Litoměřice (ZŠ Lingua Universal a ZŠ Havlíčkova Litoměřice) Realizuje tým PEXED (účast 54 žáků) (článek v Litoměřickém deníku).


15.2. - 11.4.2017 - putovní výstava NANORMÁLNÍ SVĚT - z naší Galerie 4P poputuje do Technického klubu mládeže při DDM do Litoměřic. 12 posterů tak bude seznamovat děti z centra a okolních škol s řadou nanotechnologií a vychytávek v  oboru NANO (výstavu připravil  ÚPT AV ČR z Brna ve spolupráci se serverem SCI LINE; realizuje tým PEXED); návštěvnost ca 400 dětí a pedagogů, rodičů.


16.2. Pokračuje výuka našich domoškol ve šk. roce 2016/2017  - téma dnešní dopolední výuky: Začínáme uhlovodíky...  (Experimentují žáci od 8 do 14 let, 15 žáků). Realizuje K.Stejskalová.


17.2.-10.4.2017 -  Otto Wichterle: vědec a vynálezce. Putovní výstava 10 posterů (výstavu vytvořil ÚMCH AV ČR a Česká centra a ) seznamuje širokou veřejnost s velikánem makromolekulární chemie. Výstava je uspořádána  v prostoru  Galerie 4P (v přízemí ÚFCH JH; účast 250 návštěvníků).


LEDEN (7)
1.1.-13.2.2017) -  putovní výstavu fotografií  Nanosvět očima mikroskopů  jsme již v prosinci zapůjčili do  Klubu technické mláděže při DDM Rozmarýn Litoměřice (instalována v prostoru chodby před učebnami TKM)  (účast ca 400 návštěvníků).

3.1.-13.2.2017- putovní výstava NANORMÁLNÍ SVĚT - v naší Galerii 4P (v přízemí budovy ústavu)  se prostředníictvím 12 posterů seznámíte s řadou nanotechnologií a vychytávek v  oboru NANO (výstavu připravil  ÚPT AV ČR z Brna ve spolupráci se serverem SCI LINE) (účast 250 návštěvníků).

1.1.-31.12.2017 -  V lednu zahajujeme 5 nových celoročních stáží v projektu Otevřená věda  AVČR 2017. Ke svým lektorům - J. Rathouský, P. Kubelík, M. Zlámalová, M. Klusáčková a K. Stejskalová, "najede"  5 nových středoškolských stážistů z celé ČR.

16.1.2017 -  Odpolední praktické měření ve třech laboratořích (hmotnostní spektrometrie,; elektronová mikroskopie; příprava nanočástic stříbra) absolvují žáci biologicko-chemických praktik (PCHB)  z Karlínského gymnázi v Praze 8 (účast 12 žáků s ped. A. Lachmanovou a J .Rezkem). Realizuje tým PEXED (shrnutí a fotogalerie).

21.1.2017 -  Cesta za Nobelovkou (5.díl) - pokračuje program sobotního experimentování pro žáky ZŠ (kurz BC) a předškoláky (kurz A) (celkem 5 sobot). Pátá  sobota bude  věnovaná  analýze potravin, protože hledáme pro člověka důležité látky ... (celkem  27 přihlášených). Kurz bude od března pokračovat pro  nově přihlášené či pokračující zájemce (kurz A, B, C) novými tématy. Realizuje tým PEXED.

26.1. 2017 -    Pokračuje výuka našich domoškol ve šk. roce 2016/2017  - téma dnešní dopolední výuky: pokračujeme v prosincovém tématu  Elektrochemie (Experimentují žáci od 8 do 14 let, 15 žáků). Realizuje K.Stejskalová.

31.1.2017 -  Chemické divadélko Posviť si citronem na duhu navštíví děti z Mateřského centra Mazánek v Praze 8 (9 dětí 3 učitelky). Realizuje K.Stejskalová.AKTUALITY

5.9.2023 V pátek 6. října se koná Noc vědců, i my se připravujeme na její návštěvníky...

Rok se sešel s rokem a my tu brzy máme zase Noc vědců, letos s podtitulem TAJEMNO. Vyprav

28.8.2023 NANO2023 - den poslední, skoukněte závěrečnou video reportáž...

V pátek  25. srpna jsme, se slzou v

24.8.2023 NANO2023- den třetí, skoukněte druhé video...
Ve středu 23. srpna jsme pořídili druhé video provázející letošní nanoškolou. 
22.8.2023 Začala nanoškola- skoukněte první video...

V pondělí po deváté hodině začaly vestibulem projíždět kufry, větší ruch než bý

11.8.2023 Naše tři letní školy mají své programy, zalistujte si...

Tradiční letní, v pořadí již třináctá, nanoškola se blí

stav fyzikln chemie J. Heyrovskho AV R

Hlavní strana | O projektu | Aktuality | Chemie v nás | Archiv akcí | Otevřená věda | Stáže v laboratořích | Seminář studentů | Virtuální exkurse | Programy pro SŠ | Programy pro ZŠ | Pro pedagogy | Letní školy | Galerie 4P | Týden vědy | Toulky historií | Kontakt | Projektový tým


Webdesign©2023 Hana Francov - FlexyWEB TOPlist