HledatMapa strnek

Pbh kapky

Letní SŠ-VŠ stáže

V pondělí 8. června  byly zahájeny první stáže středoškoláků a budoucích posluchačů 1. ročníků vysokých škol přírodovědného směru v rámci programu Léto chemiků 2009.


Rádi bychom Vám na této stránce přinesli obrazovou a textovou reportáž o jejich průběhu.


Červnové stáže 7 studentů z moravských gymnázií…

Stáže se účastní:

  • 4 studenti z Gy Brno Řečkovice: M. Kejík, J.Mašek, A.Mašková a B. Pavlíková a  student T. Žižlavský z Gy Tišnov (všichni absolvují stáže v týdnu od 8.-12.6).
Kejda_DSC_3132.JPGJakub_DSC_3117.JPG
Anna_DSC_3072.JPGBara_DSC_3127.JPG
Tomas_DSC_3238.JPG
  • Dále jsou účastníky programu ještě dva budoucí posluchači University Palackého v Olomouci O.Ryparová  a J.Krist   (stáže v týdnu od 8.-12.6.a 15.-19.6.).
Olga_DSC_3089.JPGJirka_DSC_3159.JPG


Účastníky tohoto programu jsou středoškolští  studenti se zájmem o budoucí studium přírodních věd, většinou řešitelé prací SOČ či olympiád, kteří v roce 2008 navštívili ústav v rámci programu exkursí nebo byli  účastníky  jiné formy spolupráce, např. posluchači projektu Badatel UP Olomouc (stáž byla nabídnuta 2 vynikajícím posluchačům, kteří v rámci projektu vykonali své SOČ stáže na UP Olomouc).

Odborný program byl sestavován tak, aby seznámil studenty s řadou fyzikálně-chemických pracovišť a poskytl ucelený obrázek o zaměření většiny ústavu. 

LCH_08_06_2009_DSC_3058.JPG


Program a informace o zaměření pracovišt, která studenti navštíví, naleznete v připojeném minisborníku, který byl pro posluchače stáží připraven.


LCH_08_06_2009_DSC_3040.JPG


8.6. 2009
10-11         příjezd a registrace, ubytování
12-13        oběd
13:00 -15:00     přednášky v Brdičkově posluchárně:
        13:00-13:30     Dr. J. Žabka – Atmosferický výzkum – planeta Titan….
        13:30-14:00     Dr. M. Hromadová – Současné trendy v elektrochemii…..
        14:15-14:45     Dr. T. Navrátil: Elektrochemie ve studiu biologicky aktivních látek

LCH_08_06_2009_DSC_3059.JPG

LCH_08_06_2009_DSC_3062.JPGLCH_08_06_2009_DSC_3064.JPG


9.6. 2009
9:00-12:00   

Návštěva pracoviště biospektroskopie Oddělení biofyzikální chemie, praktikum - ukázka měření v laboratoři … vede Dr. J. Humpolíčková (m. 214 ).
12-13 oběd
13:00 -14:00    

Brdičkova posluchárna, Dr. K. Stejskalová – stručný přehled informací o organizaci vědy v AV ČR a ÚFCH JH… v úvodu krátké seznámení s prof. R. Zahradníkem;  po té krátká exkurse na pracoviště elektrodové kinetiky Odd. molekulární elktrochemie (Dr. M. Hromadová).
14:00-16:00   

Pracoviště elektronové mikroskopie Dr. L. Brabce Odd. struktury a dynamiky v katalýze - ukázka měření …(m.331) - studenti: Mašková, Mašek, Pavlíková.
14:00-15:00  

Stručný přehled grantových  projektů řešených v ústavu, představení projektu budovaného Centra inovací, projektu Tři nástroje a další organizace práce se studenty v ÚFCH JH, webové prezentace ústavu apod.(Dr. K. Stejskalová, m.106) - studenti: Kejík, Žižlavský, Ryparová, Krist.


LCH_09_06_2009_DSC_3073.JPG

LCH_09_06_2009_DSC_3074.JPG
Fota z dopoledního měření v laboratoři fluorescenční mikroskopie...

10.6. 2009
9:30-12:00   

Návštěva pracoviště klastrů v molekulových paprscích Oddělení fotochemie, spektroskopie  a iontové chemie,  praktikum - ukázka měření v laboratoři … vede Dr. M. Fárník (m. 01 suterén)
12-13 oběd
13:00 -14:00 exkurse na pracoviště ústavu (všichni studenti):
        13:00-13:20    Dr. J. Pinkas, pracoviště organokovové katalýzy Odd. SYNKAT (m.418)
        13:25-13:45    Dr. P. Pracna, pracoviště laserové spektroskopie Odd. OFSICH (m.04 A)
14:00-16:00   

Pracoviště elektronové mikroskopie Dr. L. Brabce Odd. struktury a dynamiky v katalýze - ukázka měření …(m.331) - studenti: Kejík, Žižlavský, Ryparová, Krist.
14:00-15:00

Stručný přehled grantových  projektů řešených v ústavu, představení projektu budovaného Centra inovací, projektu Tři nástroje a další organizace práce se studenty v ÚFCH JH, webové prezentace ústavu apod.(Dr. K. Stejskalová, m.106) - studenti: Mašková, Mašek, Pavlíková.LCH_10_06_2009_DSC_3084.JPGLCH_10_06_2009_DSC_3082.JPG

Co se děje s energií, když molekuly vytvářejí klastry, právě studentům sugestivně líčí Dr. M. Fárník  při jejich dopoledním teoretickém a praktickém sezení v jeho laboratoři (10.6. dopoledne)...


Návštěva laboratoře a prohlídka aparatury....

LCH_10_06_2009_DSC_3087.JPG


LCH_10_06_2009_DSC_3115.JPG


Odpolední návštěva pracoviště organometalické katalýzy (Dr. J.Pinkas)
a týmu molekulové spektroskopie (Dr. P.Pracna)


10_06_DSC_3130.JPG10_06_DSC_3131.JPG


10_06_DSC_3162.JPG


Během odpoledne studenti také absolvovali ukázku měření
na elektronovém mikroskopu (Dr.L .Brabec)

10_06_DSC_3177.JPG


11.6. 2009 - Cesta do tzv. společných laboratoří ústavu s jinými výzkumnými institucemi...


10:00-12:00   
Návštěva pracoviště NMR (Společná laboratoř ÚMCH a ÚFCH JH v budově ÚMCH na Petřinách) - pracoviště studentům představili Dr. Jiří Dědeček, Dr. Jiří Brus a Dr. Martina Urbanová-Čubová.


LCH_11_06_DSC_3206.JPG

LCH_11_06_DSC_3181.JPG

LCH_11_06_DSC_3195.JPG10_06_DSC_3203.JPG

12:00 -14:00 

Návštěva pracoviště spektroskopie vysokého rozlišení ( Společná laboratoř VŠCHT a ÚFCH JH v budově VŠCHT  v Dejvicích) - pracoviště studentům představil  prof. Štěpán Urban.

LCH_11_06_DSC_3210.JPG


12.6.2009

9:00 -10:00

Dr. R. Čurík studentům ve své přednášce představil současný výzkum  v  Oddělení teoretické chemie; součástí programu byla i návštěva pracoviště s výpočetními klastry.


12_06_DSC_3215.JPG12_06_DSC_3217.JPG


10:00-12:00

Dr. P.Španěl vedl ukázku měření ve skupině hmotnostní spektrometrie a jeho kolegyně Dr. K.Dryahina studentům připravila měření s přístrojem vyvíjeným pro tzv. analýzu dechu, tj. studenti se sami zúčastnili měření stopových látek ve svém dechu.12_06_DSC_3226.JPG12_06_DSC_3232.JPG

12_06_DSC_3227.JPG12_06_DSC_3234.JPGPo ukončení odborného programu byl první týden studentských stáží v ÚFCH úspěšně ukončen.

Studenti vypracují dotazníky hodnotící program stáže. Jejich  výsledky budou zveřejněny ve webové aplikaci.

V týdnu 15.-19.6. pokračuje stáž  2 studentů z projektu Badatel UP v  Olomouci individuálním programem návštěv dalších pracovišť (viz připojený minisborník v pdf.)AKTUALITY

23.12. 2019- Rok 2019 odchází- jaký byl ???????

Je konec roku, to by chtělo trochu bilancovat:  Tak tedy - studenty, dětmi, žáky a ostat

11.10. 2019- Týden vědy a techniky Akademie věd ČR 2019- přesně za měsíc začínáme...

Den otevřených dveří 2019 budeme pořádat ve čtvrtek 14. listopadu 2019.
10.9.2019 Ohlédnutí za školou NANO2019

Letošní letní škola proběhla úspěšně za účasti přihlášených 24 středoškolák

26.7.2019 Program školy NANO2019 je již hotov...

Letošní letní škola proběhne v týdnu od 19. do 23.srpna 2019.

21.1.2019 - Bilancujeme: Návštěvnost našich programů v roce 2018 a letech minulých...

Nedávno  skončil rok 2018, ať žije rok 2019 !

Je čas na stručnou rekapitula

stav fyzikln chemie J. Heyrovskho AV R

Hlavní strana | O projektu | Aktuality | Vědcem na zkoušku 2020 | Archiv akcí | Stáže v laboratořích | Seminář studentů | Virtuální exkurse | Programy pro SŠ | Programy pro ZŠ | Pro pedagogy | Letní školy | Galerie 4P | Týden vědy | Toulky historií | Kontakt | Projektový tým


Webdesign©2020 Hana Francov - FlexyWEB TOPlist