HledatMapa strnek

Pbh kapky

60 let Nobelovky 2019

Rok 2019 bude jistě krásným rokem, mj. i rokem 60. výročí udělení Nobelovy ceny Jaroslavu Heyrovskému, proto jsme letošní harmonogram nazvali právě takto. My budeme každý měsíc tohoto našeho vynikajícího vědce  a skvělého člověka  představovat mladým generacím a to např. přednáškami, exkursemi, výstavami a dalšími vzdělávacími akcemi.

Přijďte  se tedy s námi bavit (ale i vzdělávat) a zjistíte, že  CHEMIE NENÍ  NUDA, není sice zrovna snadnou  disciplínou, někdy se při ní pořádně zahřejete (a zapotíte), ale  zadaří li se,  její  produkty jsou COOOOOOL !


Od 1.1.2018 jsou tyto naše popularizačně-vzdělávací  aktivity zahrnuty do řešení

pětiletého projektu  MŠMT OP VVV „Rozvoj kapacit ÚFCH JH, v.v.i. pro výzkum a vývoj“

(HRA projekt, aktivita F).


A tak Vás u nás letos opět čekají:  chemické workshopy, chemické divadlo pro nejmenší, exkurse do našich laboratoří, ukázky praktických měření v našich laboratořích, stáže a praxe pro studenty se zájmem o přírodní vědy, popularizační přednášky našich vědců ve školách, vzdělávací semináře a pořady pro pedagogy CH a FY, vyprávění ve vědeckých kavárnách, přírodovědné (ale i jiné)  výstavy,  kvizy, testiky a jiné soutěže o chemické ceny, srpnová letní škola NANOŠKOLA2018 (19.-23.8.2019 pro středoškolské studenty) a naše účast na letních školách pro pedagogy organizovaných projektem Otevřená věda AV ČR (srpen 2019, jak pro ZŠ tak pro SŠ pedagogy),  v listopadu opět budeme pořádat tradiční  Den otevřených dveří (pravděpodobně čtvrtek 7.11. 2019)  našeho ústavu a další akce např. v rámci celoakademického  Týdne vědy a techniky aj.

Stačí si jen vybrat, a zúčastnit se či se inspirovat k objednání obdobné akce z našeho chemického menu pro své žáky a studenty.


Přijďte se vzdělávat a současně bavit s programy  a   lektory našeho vzdělávacího týmu PEXED:

PEXED-logo.jpg


Budete s námi experimentovat v našich programech v laboratořích (workshopy, praktika, stáže), budete se s námi učit v naší učebně (dělají to například i učitelé SŠ a ZŠ  :o )  ) ...Vězte, že  naše společnost potřebuje mladé, zapálené, vzdělané, tvořivé, chytré a přemýšlivé chemiky a fyziky, kteří se svými nápady najdou v tomto oboru  perspektivní kariéru a pro svět  navrhnou  třeba  řadu nových technologií, objeví a popíší nové materiály, zkonstruují nové přístroje a vymyslí nové metody měření, zkrátka budou stát u zrodu nových myšlenek v základním výzkumu či aplikací a  inovací, po kterých se neustále volá ....

Není čas otálet, 1. ledna jsme již MY začali pracovat na propagaci odkazu Jaroslava Heyrovského a naší současné vědy a vědců,
a VY se k nám vypravte na některou z pestré palety našich akcí :o)

Přehled pravidelně doplňujeme,

 již proběhlo nebo je rezervováno celkem 67 akcí.


SRPEN (5)

14.8. 2019 - ZŠ ped - Jednodenní workshop  pro ZŠ pedagogy  chemie v rámci projektu  Otevřená věda v Jindříši u J. Hradce (učí M. Zlámalová a M. Klusáčková).

19.-23.8. 2019 - SŠ - Tradiční týdenní letní škola NANO2019 (max 25 účastníků- SŠ studentů z celé ČR).

20.8. 2019 - SŠ ped - Jednodenní workshop pro pedagogy  chemie v rámci projektu  Otevřená věda v Jindříš (učí K.Stejskalová).

21.8.2019 -  ZŠ - Workshop chemie pro žáky letního tábora z Litoměřic.

26.- 30.8. - ZŠ, SŠ - "Neon v boru" - týdenní kurz chemie (10 chemických úloh v 5 dnech) v naší výukové laboratoři (pro max 10 účastníků).

Celková návštěvnost srpnových  programů - 340 zájemců.
ČERVENEC (2)
24.7. 2019 -  ZŠ - Exkurze do laboratoří pro žáky letního astronomického tábora z Brna (70 účastníků).

30.7. 2019 -  ZŠ - Chemický workshop pro skkuúinu žáků (12 ) letního příměstského  tábora z Prahy.

Celková návštěvnost červencových  programů - 82 zájemců.

ČERVEN (7)
4.-26.6. 2019 - SŠ, VEŘ, ZŠ -  Putovní výstava Příběh  kapky o Jaroslavu Heyrovském zavítá na tři týdny do Gymnázia ve Strakonicích (návštěvnost 500 zájemců).

4.6.2019 - SŠ - Přednášky  (3x) o Jaroslavu Heyrovském pro studenty všech 1. - 3. ročníků  gymnázia odstartují výstavu Příběh kapky ve Strakonicích  (účast 350  žáků z vybraných vyšších ročníků).

6.-8.6.2019 - MŠ, ZŠ, VEŘ - Veletrh vědy v Letňanech: v malém sále proběhne 5 chemických divadel Posviť si citronem na duhu pro registrované zájemce (hraje K. Stejskalová, 120 návštěvníků).

11.6.2019 - ZŠ -  Pravidelná výuka kurzu chemie  pro domoškoláky DŠ II.  (15 zájemců)

13.6.2019 - ZŠ -  Pravidelná výuka kurzu chemie  pro domoškoláky DŠ I.  (15 zájemců)

22.6. 2019 - MŠ, ZŠ -  poslední sobotou v tomto školním roce pokračuje kurz pro 30 dětí v věku 5-12 let  Cesta za Nobelovkou. Od září budou kurzy pokračovat pro nové  skupiny dětí a žáků.

26.6.2019 - ZŠ - Chemický workshop pro žáky 7. ročníku ze ZŠ J.G. Jarkovského z Prahy 1 (25 účastníků).

Celková návštěvnost červencových  programů - 1055 zájemců.
KVĚTEN (11)
3.5.2019 - ZŠ - Hrajeme 3  chemická divadla Posviť si citronem na duhu v  ZŠ  v Odolené Vodě (tři 3. třídy- 65 účastníků ).

13.5.2019 - ZŠ - Hrajeme 2 chemická divadla Posviť si citronem na duhu v MŠ Veleslavín,
Praha 6 (50 účastníků).

13.5. 2019 - SŠ - Studenti 3. ročníku MSŠCH z Prahy mají svůj první kurz praktik v laboratořích (v rámci našeho společného projektu v programu podpory Mag. Hl. m. Prahy), dnes v lab. klastrů (J. Fedor), spektroskopie vysokého rozlišení (A. Knížek) a fotokatalýzy (R. Žouželka) (15 žáků).

14.-15.5.2019  - SŠ - pokračujeme ve výuce chemie a fyziky v BiGY Žďár n. Sázavou v projektu OP VVV tzv. "SŠ šablony": Dr. O. Votava výuka fyziky ve 3. ročnících (téma optika-elektřina-magnetismus), Dr. K.Stejskalová - výuka chemie v 1. ročnících (téma: separace listových barviv
a chemie přírodních látek) (60 záků).

17.5.2019 - ZŠ - Hrajeme 2  chemická divadla Posviť si citronem na duhu v  ZŠ  v Odolené Vodě (dvě 1. třídy) (50 žáků).

20.5.-31.5.- SŠ - Svou odbornou praxi absolvují 2 studenti 3. ročníku SPŠCH Ak. Heyrovského z Ostravy (23 žáci).

24.5.2019 - ZŠ - Hrajeme další 2 chemická divadla Posviť si citronem na duhu v MŠ Veleslavín, Praha 6 (50 dětí).

25.5. 2019 - MŠ, ZŠ -  další sobotou pokračuje kurz pro 30 dětí v věku 5-12 let  Cesta za Nobelovkou (dnes na téma analýza potravin).

28.5.2019 - ZŠ -  Pravidelná výuka kurzu chemie  pro domoškoláky DŠ II (15 žáků).

29.5. 2019 -SŠ- Studenti 3. ročníku MSŠCH z Prahy mají svůj druhý kurz praktik v laboratořích (v rámci našeho společného projektu v programu podpory Mag. Hl. m. Prahy), dnes v lab. organometalické kaalýzy (M. Horáček), lab. mikroskopie atomárních sil (H. Tarábková) a lab. elektronové mikroskopie (M. Bouša) (15 žáků).

29.5.2019 - SŠ, VEŘ -  Již po jedenácté  budeme spoluorganizovat  slavnostní předávání maturitních vysvědčení pro absolventy-maturanty  Gymnázia Litoměřická z Prahy 9, spoluorganizujeme v našich prostorách Brdičkovy posluchárny ve spolupráci s vedením gymnázia.
(300 hostů).
30.5.2019 - ZŠ -  Pravidelná výuka kurzu chemie  pro domoškoláky DŠ I. (15 žáků).

Celková návštěvnost květnových  programů - 667 zájemců.
DUBEN (8)

1.4.2019
- MŠ - Hráli jsme 2  chemická divadla Posviť si citronem na duhu v    Pohádka,
Praha 4-kamýk (účast 49 dětí a 6 učitelek)

9.4. 2019 dopoledne - ZŠ -  Chemický workshop Chemie není nuda absolvují  deváťáci ze ZŠ z Nymburka (organizováno ve spolupráci s Agenturou H&M, účast 23 osob).

9.4.2019  odpoledne- ZŠ -  Pravidelná výuka kurzu chemie  pro domoškoláky DŠ II  (téma - pokračování v tématu elektrochemie- galvanizace + reakce kyselin a zásad; 12 osob).

11.4. 2019  - ZŠ -  Pravidelná výuka kurzu chemie  pro domoškoláky DŠ I (téma bílkoviny, cukry- analýza; 10 osob).

16.4.2019 - MŠ - Hrajeme 2  chemická divadla Posviť si citronem na duhu v  MŠ Velká Hleďsebe (u Mariánských Lázní, účast  45 osob).

27.4. 2019  - MŠ, ZŠ -  Akademie domoškoláků. Dr. K. Stejskalová na tradičním setkání žáků a rodičů vzdělávajících systémem domácí výuky v hodinovém představení přiblíží výuku  chemie experimentováním tak, jak to dělá vzdělávací  tým PEXED v ÚFCH JH (již několik let :o) účast 70 rodičů s dětmi  ).

27.4. 2019 - MŠ, ZŠ -  další sobotou pokračuje kurz pro 30 dětí v věku 5-12 let  Cesta za Nobelovkou (dnes na téma forenzní analýza II.).

29. a 30.4.2019 -  VŠ - Konference Seminář studentů 2019, kde budou naši  studenti prezentovat výsledky svých bakalářských, diplomových a disertačních prací  ( účast 28 soutěžících a  20 hostů-vědců, KC AV ČR v zámku v Liblicích u Mělníka).

Celková návštěvnost dubnových  programů - 305 zájemců.
BŘEZEN (15)
1.-31.3.2019 - VEŘ -  Výstava (2 plakáty, polarograf a knihy) propagující  historii a současnost VaV  ÚFCH JH,  ve výloze Knihkupectví Akademia ve Vodičkově ulici. Výstavku za měsíc březen měly možnost zhlédnout, při čekání na tramvaj či cestou okolo výlohy, stovky až tisíce lidí :o)

1.3. 2019 -  MŠ - Hráli jsme  2  chemická divadla Posviť si citronem na duhu pro předškoláky MŠ Šimůnkova na Praze 8 (návštěvnost  42 děti a 2 pedagožky)

5.3. 2019 - ZŠ -  Chemický workshop Chemie není nuda absolvovali  osmáci ze ZŠ z Kralup (organizováno ve spolupráci s Agenturou H&M; 21 účastníků).

8.3. 2018 - SŠ -  Program  pro MSŠCH - Dnes učí odborník z praxe - kurz II.- výuka chemie (Dr. K. Stejskalová,  v rámci spolupráce v projektu MSŠCH z Prahy 1  "ŠABLONY SŠ") . V projektu  druhým rokem spolupracujeme  na výuce chemie. Proběhla výuka tématu elektrochemie v 1. A (4 hodiny:  teorie i laboratorní výuka, účast 30 žáků a pedagogů).

11.3. 2019 - VEŘ - Výstava v Galerii 4P Svět podle Hieronyma Bosche byla zahájena vernisáží, fotogalerii najdete na ústavním facebooku (návštěvnost ca 50 hostů).

12. 3.-3. 4. 2019 SŠ-ZŠ - VEŘ - Výstava v Galerii 4P:  Svatopluk Civiš: Svět podle Hieronyma Bosche (výstavu navštívilo okolo 300 zájemců)


12.3.2019 - ZŠ -  Pravidelná výuka kurzu chemie  pro domoškoláky DŠ II (pokusy na téma hustota - dokončení a cukry (15 žáků, 3 rodiče).

14.3.2019 - ZŠ -  Pravidelná výuka kurzu chemie  pro domoškoláky DŠ I - plánujeme téma (téma hustota - dokončení a cukry (8 žáků, 1 rodič).

19.3. 2019 -  MŠ - Hráli jsme  2  chemická divadla Posviť si citronem na duhu pro 3-leté až 5-leté děti v  MŠ Dolákova na Praze 8 (účast 31 dětí, 3 učitelky).

20.3.2019 - ZŠ - Program "Posviť  si citronem  na duhu"  a výstavu Svět podle Hieronyma Bosche  od  S. Civiše navštívili  žáci 3. třídy ze ZŠ Kbely (účast 25 žáků a dvě pedagožky).

21.3. 2018 - SŠ -  Program  pro MSŠCH - Dnes učí odborník z praxe - kurz III.- výuka chemie (Dr. K. Stejskalová,  v rámci spolupráce v projektu MSŠCH z Prahy 1  "ŠABLONY SŠ") . V projektu  druhým rokem spolupracujeme  na výuce chemie. Proběhla výuka tématu Bílkoviny a cukry v 1. C (účast 27 studentů, 2 pedagogové).

22.3. 2018 - SŠ -  Program  pro MSŠCH - Dnes učí odborník z praxe - kurz IV.- výuka chemie (Dr. K. Stejskalová,  v rámci spolupráce v projektu MSŠCH z Prahy 1  "ŠABLONY SŠ") . V projektu  druhým rokem spolupracujeme  na výuce chemie. Proběhla výuka tématu Bílkoviny a cukry v 1. A  (účast 30 studentů, 2 pedagogové).

26.3. 2019 -  MŠ - Hráli jsme další 2  chemická divadla Posviť si citronem na duhu pro předškoláky MŠ Dolákova na Praze 8 (40 dětí a 4 učitelky) .

28.3.2019 - PED - prezentace Dr. K. Stejskalové o práci ÚFCHJH s nadanými studenty,  na konferenci Asociace ředitelů gymnázií ČR v Brně (účast ca 200 ředitelů a j. hostů).

30.3. 2019 - MŠ, ZŠ -  další sobotou pokračoval kurz pro 34 dětí ve věku 5-11 let  Cesta za Nobelovkou (dnes na téma Co jíme a proč:  cukry, bílkoviny - analýza potravin; účast 34 dětí).

Celková návštěvnost březnových  programů - 872 zájemců.
ÚNOR (7 )
7.2.2019 - SŠ - pokračujeme ve výuce chemie a fyziky v BiGY Žďár n. Sázavou v projektu OP VVV tzv. "SŠ šablony", dnes další 4 hodiny: Dr. O. Votava výuka fyziky ve 3. ročnících (téma elektřina a magnetismus), Dr. K.Stejskalová - výuka chemie v 1. ročnících (téma: elektrochemie, účast 70 žáků).

12.2.2019 - ZŠ -  Pravidelná výuka kurzu chemie  pro domoškoláky DŠ II (téma hustota kaplin a pevných látek (účast 10 žáků, 4 rodiče).

14.2.2019 - ZŠ -  Pravidelná výuka kurzu chemie  pro domoškoláky DŠ I - téma hustota pokračování (účast 11 žáků, 4 rodiče).

15.2. 2019 -  MŠ - Hráli jsme chemické divadlo Posviť si citronem na duhu pro předškoláky MŠ Sluníčko na Praze 9 ( 25 dětí a 2 pedagogové).

25.2. 2019 - ZŠ - Chemické divadlo Posviť si citronem na duhu v ÚFCH JH navštíví skupina rodičů s dětmi ve věku 3. - 4. třída (účast 25 zájemců).

26.2. 2019 - VŠ - naši mladí popularizátoři  - 11 mladých vědců se zúčastnilo celodenního  vzdělávacího semináře na téma, jak se prezentovat vědu a  výzkum na sociálních sítích, školil Mgr. Petr Cieslar z mediálního odboru AV ČR.

28.2. 2019 - VŠ - naši mladí popularizátoři  - 11 mladých vědců se zúčastnilo celodenního  vzdělávacího semináře na téma, jak napsat podklady pro tiskovou zprávu, jak písemně komunikovat s médii a  jak napsat popularizační článek o své vědě a výzkumu, školil Mgr. Viktor Černoch z mediálního odboru AV ČR.

Celková návštěvnost únorových programů - 175 zájemců.
LEDEN (12)

9.1.2019 -  VEŘ - Vernisáž výstavy  Jiří Suchý: Grafiky (ca 60 hostů vernisáže). Výstava potrvá do 15. února 2019 Celková návštěvnost výstavy- ca 400 návštěvníků).

9.1.22019 - MEDIA -  Krátký článek v časopisu městské části Praha 8 OSMIČKA popularizující náš ústav (na stánce 6 odkazu).

14.1. 2019 - SŠ -  výstavu Jiřího Suchého a její komentovanou prohlídku zažili žáci 2.B Gymnázia Nad Štolou z Prahy 7 (výtvarná skupina, 20 žáků).

15.1.2019 - ZŠ -  Pravidelná výuka kurzu chemie  pro domoškoláky DŠ II (téma Kyseliny a zásady, účast 12 žáků a rodičů a  4 stážistů v projektu OV2019-didaktická stáž)

17.1.2019 -  SŠ - Workshop na téma Bílkoviny navštívili žáci 3.ročníku (seminář Chemie a život) z Gymnázia Na Zatlance z Prahy 5 (14 +1 pedagožka).

18.1.2019 -  ZŠ - Program "Posviť  si citronem  na duhu"  a výstavu Jiřího Suchého: Grafiky navštívili žáci 4. třídy ze ZŠ Kbely (24+2 pedagožky).

19.1.2019 -  MŠ, ZŠ - Pokračuje čtvrtá série sobotních chemických kursů pro předškoláky MŠ a žáky ZŠ - Cesta za Nobelovkou (účast 40 dětí ve 3 kurzech, 5-13 let). Čtvrtou  sobotu věnujeme forenzní analýze, která se bez chemie neobejde :o)

23.1.2019 - VEŘ -  Přednáška o Jaroslavu Heyrovském a jeho cestě k Nobelově ceně, v sále ÚFCH JH, začátek v 17 hodin (přednáší Dr. K. Stejskalová, autorka výstavy Příběh kapky, účast 12 zájemců-seniorů).

24.1.2019 - ZŠ -  Pravidelná výuka kurzu chemie  pro domoškoláky DŠ I - téma hustota pevných látek a kapalin (účast 10 žáků, 4 rodiče).

29.1.2019 - PED- seminář na NIDV MŠMT věnovaný práci s nadanými žáky SŠ a ZŠ navštívila a své zkušenosti  z ÚFCH JH prezentovala Dr. K. Stejskalová (účast 15 pozvaných odborníků z NIDV a různých škol z celé ČR).

31.1.2019- krátká prezentace aktivit ÚFCH JH spolu s  NF J.Heyrovského (Dr. K.Stejskalová a Dr. P.Barath z firmy Metrohm ČR, s.r.o.) na vyhlášení výsledků  celostátního  kola Chemické olympiády 2019 v Brně (účast  ca 70 studentů  aj. hostů)

1.-31.12.2019 - Program pro žáky SŠ -  další ročník projektu Otevřená věda  od 1.1. 2019 zahájil novou sérii studentských stáží. I v našem ústavu jsem rozjeli stáže 15 středoškoláků v chemických a fyzikálních laboratořích a taky stáže s tematikou didaktiky chemie, kteří k nám zajíždějí měsíčně na minimálně 8 hodin své stáže. Zapojení lektoři (uvádíme bez titulů): P. Kubelík (2 stážisté),   O. Votava (3) , K. Stejskalová (3 +2), M. Zlámalová (3),  A. Knížek (1) a E. Krupičková-Pluhařová (1).  Postupně budeme přinášet fotografie z jednotlivých stáží. První focení proběhlo 18.1. v laboratoři  spekroskopie vysokého rozlišení - Patrik Kurka s lektorem Tondou Knížkem.

Další stáže, ne již v projektu Otevřená věda,  běží i na dalších pracovištích: R. Nebel (1), K.Dryahina (1), R.Žouželka (1), H. Tarábková (1), J. Fedor (1), M. Remzová (2), K. Stejskalová (1), M. Horáček (1), K. Mlekodaj a V. Pashkova (2), R. Sokolová (1).

Celková návštěvnost lednových programů - 655 zájemců.

AKTUALITY

10.9.2019 Ohlédnutí za školou NANO2019

Letošní letní škola proběhla úspěšně za účasti přihlášených 24 středoškolák

26.7.2019 Program školy NANO2019 je již hotov...

Letošní letní škola proběhne v týdnu od 19. do 23.srpna 2019.

21.1.2019 - Bilancujeme: Návštěvnost našich programů v roce 2018 a letech minulých...

Nedávno  skončil rok 2018, ať žije rok 2019 !

Je čas na stručnou rekapitula

24.10.2018- Harmonogram "Žijeme chemií 2018" má již plánováno/rezervováno/realizováno REKORDNÍCH 101 akcí

Letošní harmonogram akcí se pomalu plní a blíží tak ke konci roku.  Máme za sebou le

17.8.2018 - Program letní školy NANO2018

Pro třicítku posluchačů středoškolské letní školy NANO2018 je již v

stav fyzikln chemie J. Heyrovskho AV R

Hlavní strana | O projektu | Aktuality | 60 let Nobelovky 2019 | Archiv akcí | Stáže v laboratořích | Seminář studentů | Virtuální exkurse | Programy pro SŠ | Programy pro ZŠ | Pro pedagogy | Letní školy | Galerie 4P | Týden vědy | Toulky historií | Kontakt | Projektový tým


Webdesign©2019 Hana Francov - FlexyWEB TOPlist