HledatMapa strnek

Pbh kapky

Středoškoláci


V uplynulých letech (od roku 2007) na svých stážích a odborných praxích pracuje či pracovalo již více než  100 studentů z několika středních, převážně pražských, škol. Řada z nich již dnes studuje školu vysokou a někteří na svém pracovišti pokračují jako pomocná vědecká síla (PVS). Níže uvedený přehled rekapituluje jen některé naše středoškolské a pokračující vysokoškolské stáže. Výčet našich stážistů uvedený níže není tedy již kompletní, je to spíše ohlédnutí do historie. Informace o aktuálních stážistech, kterých tu bývá přes rok okolo 30-35,  přinášíme v Aktualitách nebo v ročním haromogramu ... (např. přehled stážistů v letech 2012-2014; rok 2018-viz červen; rok 2019 -  viz leden).


Jak to ted před lety všechno začalo.......


 • Masarykova SŠCH v Křemencově ulici:


 • Václav Šimánek a Klára Píchová - dvouletá středoškolská stáž ve skupině hmotností spektrometrie oddělení chemické fyziky, příprava práce SOČ na téma analýzy dechu, vedení práce Dr. P. Španěl a Dr. K. Dryahina. Ve školním kole obsadili druhé místo. V současnosti (2009/2010) oba nastoupili do 1. ročníku Univerzity v Pardubicích na FCHT.


  Práce na projektu do soutěže SOČ s názvem "Stanovení vybraných látek obsažených v lidském dechu po použití přípravků určených k ústní hygieně, detekovaných metodou SIFT-MS "

  01Staz_CHF_DSCF8179.JPG02Staz_CHF_DSCF8179.JPG
  03Staz_CHF_DSCF8179.JPG
  Vít Svoboda - 2008-2010 středoškolská stáž ve skupině laserové spektroskopie a fotochemie oddělení chemické fyziky, příprava práce SOČ na téma IČ spektroskopie, vedení práce Dr. O. Votava. O své práci referoval na Semináři studentů ÚFCH JH v květnu 2009  v Konferenčním centru AV ČR v Liblicích. V květnu 2009 v laboratoři absolvoval také dvoutýdenní odbornou praxi. Od r. 2010/2011 V.Svoboda již studuje VŠ a to FCHI VŠCHT v  Praze a pokračuje ve své nyní již vysokoškolské stáži v Odd. spektroskopie.

  Pavel Jakubec - 2008-2010 středoškolská stáž ve skupině bioelektrochemie oddělení biofyzikální chemie, práce pod vedením Dr. T. Navrátila. V květnu 2009 v laboratoři absolvoval dvoutýdenní odbornou praxi.


  Studenti P. Jakubec (třetí zleva) a V. Svoboda (druhý zprava) při návštěvě ústavu o Dni otevřených dveří 2007. Po návštěvě projevili zájem o středoškolskou stáž a od začátku roku 2008 již pracují každý na "svém pracovišti".
  pred_stazemi_J_S_31.jpg  Vojtěch Suchý - červen 2008 - odborná středoškolská praxe v oddělení struktury a dynamiky v katalýze, práce pod vedením Dr. Z. Tvarůžkové a Dr. J. Dědečka.

  Michaela Hájková - červen 2008 - odborná středoškolská praxe v oddělení struktury a dynamiky v katalýze, práce pod vedením Dr. Z. Tvarůžkové a v oddělení elektrochemických procesů, práce pod vedením Dr. M.Hromadové.


  studenti05_DSCF8167.JPGstudenti01_DSCF8162.JPG
  studenti03_DSCF8165.JPG

  Odborná stáž a praxe studentů Masarykovy SŠCH v laboratořích
  Oddělení struktury a dynamiky v katalýze (červen 2008)


  Jan Herbst,  Petr Novotný  - pracovali  od jara 2009 v Odd. elektrochemických materiálů v týmu Dr. J.Jirkovského pod odborným dohledem postdoka Dr. Michala Koláře. Dnes  - studenti VŠCHT. 


  Alžběta Mandová a Martin Tožička - ve šk. roce 2009/2010 pracovali  v týmu organokovové katalýzy Odd. syntézy a katalýzy  pod vedením Dr. J. Pinkase a Dr. H. Balcara.


  • Gymnázium ALTIS, Praha 4

  Jiří Kříž - Ve školním roce 2008/2009  a 2009/2010 absolvoval svou stáž  pod vedením Dr. M.Hromadové v Oddělení molekulární elektrochemie a seznamoval se s teoretickými a experimentálními  metodami v jednom z našich elektrochemických týmů.


  Tomáš Franěk -  ve šk. roce 2008/2009 spolupracoval s K.Stejskalovou v oblasti PR (public relation), tj. při medializaci výsledků VaV ústavu, neboť jeho zájmem je žurnalistika.  Ve své ročníkové práci mj. zpracoval výsledky výzkumu (dotazníková akce a anketa), ve kterém respondenti odpovídali na otázky týkající se přínosů popularizace vědy.
  • Gymnázium Jana Palacha Praha 1
  Marie Plasová - 2010-2013; studentka se na své stáží v Oddělení struktury a dynamiky v katalýze pod vedením Ing. V.Kalouska a Ing.J.Rathouského věnovala experimentální práci v laboratoři fotokatalýzy v novém Nanocentru.

  • Gymnázium Českolipská v Praze 9
  Kristýna Kantnerová -  2010-2011; stáž pod vedením doc. J.Ludvíka v Oddělení molekulární elektrochemie. Dnes dochází jkao bakalářka VŠCHT.

  • SZŠ Ruská v  Praze 10
  Michaela Hrášková - stáž od roku 2011.  Na své stáži v Oddělení biofyzikální chemie (skupina bioelektrochemie) se zabývala pod vedením Dr. T. Navrátila experimentálními metodami používanými na pracovišti bioelektrochemie, například stanovení nitrolátek voltametrickou metodou.

  • Gymnázium Písnická, Praha 4

  Jan Dvořák - v  říjnu 2009 stáž v Odd. biofyzikální chemie a ve skupině biospektroskopie  pod vedením Dr. Aleše Bendy.


  • Gymnázium PORG Praha 8
  Jan Bohuslav - stáž na pracovišti Mikroskopie rastrovací sondou pod vedením Ing.Pavla Jandy, CSc. (2010/2011). Dnes pokračuje jako baklaář VŠCHT.

 • VOŠZ a SZŠ Alšovo nábřeží


 • Helena Dragounová - středoškolská stáž v laboratoři MEMFIS od léta 2007 (lab. membránových filtrací a separací) oddělení struktury a dynamiky v katalýze, práce pod vedením Dr. P. Hrabánka. V laboratoři stážovala i jako VŠ do r. 2013. V současnosti studuje Lékařskou fakultu UK v Plzni. 


  laborator_DSC_0472.JPG
 • SPŠ ST Panská ulice -  v letech 2009-2013 své stáže vykonali studenti:  M. Šťástka, V. Oborník, K.Vachek, M. Fousek, V.Pazdera, M.Štádler, M.Brabenec, M.Šilhavík, P.Černý,

   R. Podhájecký.


 • AKTUALITY

  23.12. 2019- Rok 2019 odchází- jaký byl ???????

  Je konec roku, to by chtělo trochu bilancovat:  Tak tedy - studenty, dětmi, žáky a ostat

  11.10. 2019- Týden vědy a techniky Akademie věd ČR 2019- přesně za měsíc začínáme...

  Den otevřených dveří 2019 budeme pořádat ve čtvrtek 14. listopadu 2019.
  10.9.2019 Ohlédnutí za školou NANO2019

  Letošní letní škola proběhla úspěšně za účasti přihlášených 24 středoškolák

  26.7.2019 Program školy NANO2019 je již hotov...

  Letošní letní škola proběhne v týdnu od 19. do 23.srpna 2019.

  21.1.2019 - Bilancujeme: Návštěvnost našich programů v roce 2018 a letech minulých...

  Nedávno  skončil rok 2018, ať žije rok 2019 !

  Je čas na stručnou rekapitula

  stav fyzikln chemie J. Heyrovskho AV R

  Hlavní strana | O projektu | Aktuality | Vědcem na zkoušku 2020 | Archiv akcí | Stáže v laboratořích | Seminář studentů | Virtuální exkurse | Programy pro SŠ | Programy pro ZŠ | Pro pedagogy | Letní školy | Galerie 4P | Týden vědy | Toulky historií | Kontakt | Projektový tým


  Webdesign©2020 Hana Francov - FlexyWEB TOPlist