HledatMapa strnek

Pbh kapky

6.11. - Ohlédnutí za Týdnem vědy a techniky 2008

V rámci celoakademického Týdne vědy a techniky uspořádal ÚFCH JH spolu s Nadačním fondem Jaroslava Heyrovského (NF JH) hned několik akcí:


V  ústavu to byla již tradiční akce  Dny otevřených dveří ÚFCH JH a to ve čtvrtek a pátek 6. a 7. listopadu 2008. Pracoviště v budově v Dolejškově ulici přišly navštívit necelé tři stovky zájemců o vědu a výzkum.

DOD2008_DSC_1799.JPG


Přednáškový cyklus Hmotnostní spektrometrie, aneb dialog s Váženou hmotou

Ve čtvrtek 6.11. jsme program zahájili cyklem tří popularizačních přednášek s názvem "Hmotnostní spektrometrie, aneb dialog s Váženou Hmotou" a pokračovali  exkursemi na 22 pracovišť ústavu.

DOD2008_DSC_1726.JPG


Exkurse na 22 pracovišť

Studentům se v průběhu dne věnovaly téměř tři desítky vědeckých a odborných pracovníků a dvacítka Ph. D. a VŠ studentů.DOD2008_DSC_1741.JPG


Čtvrteční program navštívilo téměř 245 studentů se svými pedagogy (ze 6 různých středních škol). Velkému zájmu se již tradičně těšilo například pracoviště zabývající se výzkumem klastrů či dějů v atmosféře; pracoviště studující povrchové jevy impozantním přístrojem ESCA; obě pracoviště s elektronovými mikroskopy či pracoviště mikroskopie rastrovací sondou nebo s konfokálním fluorescenčním mikroskopem. O pravidlech, tajích a produktech  katalýzy se studenti více dozvěděli na pracovištích oddělení Syntézy a katalýzy a oddělení Struktury a dynamiky v katalýze;  řadu studentů přilákaly nové materiály (např. nanotuby či solární články na bázi oxidu titaničitého); elektrochemická pracoviště představila různé analytické metody, čidla, nové moderní elektrody, materiály pro elektrokatalýzu  a např. i tzv. molekulární dráty - elektronické součástky budoucnosti. V hale ústavu si téměř  70 dobrovolníků poslechlo výklad o přístroji a metodě sloužící k analýze dechu, tj. stanovení stopových látek a jejich množství v lidském dechu (diagnostika chorob),  a sami se potom zúčastnili výzkumu odběrem vzorků vlastního dechu.

DOD2008_DSC_1777.JPG

 

DOD v pátek pokračoval programem sestaveným z krátké přednášky o ústavu a vědě jako takové, promítnutím videosnímků o výzkumu 12 různých pracovišť ústavu a exkursemi na některá pracoviště. V odpoledních hodinách do ústavu zavítalo kromě studentů také několik zájemců z veřejnosti. V pátek ústav navštívily asi čtyři desítky zájemců.


07_11_DSC_1840.JPG
Dotazníky - průzkum zájmu studentů o přírodní vědy

V rámci programu DOD studenti obdrželi dotazníky, ve kterých anonymně odpovídali na necelou dvacítku otázek týkajících se jejich vztahu k přírodním vědám, vzdělávání, ke své budoucí kariéře,  k programu, který v rámci DOD absolvovali a část otázek se také věnovala v poslední době velice diskutovanému tématu popularizace vědy a výzkumu. Pro vyhodnocení bylo shromážděno 183 dotazníků (111 chlapci a 72 děvčata) a výsledky průzkumu přineseme v krátké budoucnosti na stránkách projektu v rubrice AKTUALITY.


Přednáška Znamenitost kapky rtuti

V rámci přednášek organizovaných Odborem pro mediální komunikaci AV ČR v budově na Národní třídě vystoupil ve středu 5.11. Dr. Michael Heyrovský (UFCH JH a NF JH)  a doc. Karel Holada (UK a NF JH) a společně seznámili studenty s prvkem, jehož vlastností dovedl v první polovině minulého století využít profesor Jaroslav Heyrovský a se svým výzkumným týmem vybudoval nejen široce použitelnou analytickou metodu zvanou polarografie, ale založil  i polarografickou školu, jejíž žáci, tuzemští i zahraniční vědci,  potom tuto novou metodu zaváděli a rozvíjeli po celém světě. Přednášce ("Znamenitost kapky rtuti") s ukázkami pokusů se rtuťovou kapkou přihlíželo okolo 200 studentů.

Výstava Příběh kapky

Osobě a celoživotnímu  výzkumu Jaroslava Heyrovského, který byl za  objev polarografie  na sklonku života odměněn Nobelovou cenou za chemii (10.12.1959) byla věnována i týdenní komorní výstava s názvem Příběh kapky (fota z výstavy) instalovaná v budově AV ČR.

Co o nás zveřejnila média....

Co o našich akcích pořádaných v Týdnu vědy a techniky zveřejnila  média, si můžete přečíst, poslechnout či zhlédnout na ústavních webových stránkách v odkazu MÉDIA .

Atmosféru akcí pořádaných v rámci Týdne vědy a techniky 2008  přinášejí následující fotografie pořízené v jeho průběhu (K. Stejskalová.)

 DOD2008_DSC_1716.JPG


DOD2008_DSC_1769.JPG


DOD2008_DSC_1767.JPG

DOD2008_DSC_1734.JPG


DOD2008_DSC_1771.JPG

DOD2008_DSC_1797.JPG

DOD2008_DSC_1817.JPG


07_11_DSC_1847.JPG

DOD2008_DSC_1806.JPG

DOD2008_DSC_1738.JPG

DOD2008_DSC_1812.JPG


Takový tedy byl náš (ale i Váš) Týden vědy a techniky 2008!


 [Zpt]

AKTUALITY

22.12.2022 - Přijatí zájemci do chemických kurzů Cesta za Nobelovkou, začínáme So 21.1.2023

V sobotu 21. ledna zahajujeme již, asi, sedmou sérii  :o) chemických kurzů  pro žáky

22.12.2022 - Končí rok 2022. Jaký byl ?

Tak předně byl zase dost dlouhý - 365 dní a kousek. V jeho průběhu se toho opět hodně

15.11.2022 - Chemické kurzy pro děti od ledna 2023 jsou již naplněny.

Naše kapacita (3x 13 žáků ve třech kurzech) je plná. Další zájemce již nepřijímá

3.11.2022 - Chemické kurzy pro děti od ledna 2023 - ještě máme pár míst...

Opět startujeme další běh oblíbených chemických sobotních kurzů pro děti ve dvou v

22.7.2022 - Ohlédnutí za rokem 2021 ve Výroční zprávě za vzdělávačně-popularizační aktivity

Obdobně jako vloni, kdy jsme bilancovali rok 2020, tak i leto

stav fyzikln chemie J. Heyrovskho AV R

Hlavní strana | O projektu | Aktuality | Chemie v nás | Archiv akcí | Otevřená věda | Stáže v laboratořích | Seminář studentů | Virtuální exkurse | Programy pro SŠ | Programy pro ZŠ | Pro pedagogy | Letní školy | Galerie 4P | Týden vědy | Toulky historií | Kontakt | Projektový tým


Webdesign©2023 Hana Francov - FlexyWEB TOPlist